Katrs mūsu dzīves ceļā sastaptais cilvēks ir skolotājs. Cits māca kļūt stiprākam, cits – gudrākam, cits māca piedot, cits – būt laimīgam un priecāties par katru dienu. Cits pat nemāca, bet gan lauž, taču arī šādi mēs gūstam pieredzi. Cieni katru cilvēku, pat ja tas parādījies kaut uz mirkli. Ja jau esi viņu sastapis, tad tam ir iemesls.

/ Džekijs Čans /

Neatkarīgi no tā, ko jūs domājat par to, kas atrodas jūsu priekšā un ceļā, izriet, ka tas var būt neliels pārbaudījums, kas tiks novērsts, lai pārtaptu mīlestībā un miermīlīgā kompromisā.

Vai jūs neesat spējīgs apņemties nedusmoties uz kādu? Tas ir viltīgs karmas paņēmiens un jūsu mācību stunda, jo jūs zināt, kādu enerģiju paņems naids, lai turpinātu eksistēt un acīmredzot ļautu tam saglabāties uz visiem laikiem neatkarīgi no jums.

Vai nav pienācis laiks to atlaist? Mīlestība ir Visuma varenākais spēks. Šī mīlestības enerģija nav tikai tā, kas sniedz jums mieru un pacilātību; tās enerģija liek jums paklusēt, kad apvainojumi tiek mesti sejā, rosina viedību un apķērību – pieredzēt visu, ko jūs paši palīdzējāt izplānot, kas ar jums notiks. Lai cik dīvaini tas būtu, šī pati mīlestība ir atbildīga par vistumšākajām lietām, ko vien jūs varat iztēloties, jo jūsu karmisko uzstādījumu pirmsākums ir mīlestība. Dažkārt tā var pieņemt savādas izteiksmes, tā piemēram, var kļūt par naidu vai dusmām pret ģimenes locekļiem, bet mīlestība – visa valdniece – pielavās, nogaidot, lai jūs atklātu to sevī, atrisinot savu baiļu problēmu. Tai piemīt substance un lielums (mērs). Tai piemīt loģika un saprāts. Mīlestība ir arī mūsu Visuma būtība…

/ Lī Kerols “Kryon līdzībās” /

DZĪVĪBAS LIKUMS

Dzīvības likums ir ticības likums. Ko jūs savam garam iedvešat un ko uzskatāt par patiesu, tas kādu dienu arī notiks. Mācieties ticēt sirdsapziņai, pārliecinieties, ka viss, kas iespiedies zemapziņā, beidzot izpaudīsies uz āru. Visus jūsu dzīves posmus galu galā nosaka tas, ko jūs patiesi domājat un savā dziļākajā būtībā izjūtat.
Ticiet laimei, un jūs būsiet laimīgs! Protams, tas nenozīmē, ka vajag tikai gaidīt uz banālu laimīgu atgadījumu, piemēram, uz mantojumu, kas nokritīs kā no zila gaisa, vai uz lielu laimestu loterijā. Tomēr ar garīgo nostāju iespējams būtiski ietekmēt un virzīt savu likteni. Iedomājieties cilvēku, kas ir pārliecināts, ka ir dzimis veiksminieks, un zina, ka ir apveltīts ar spējām, kas garantē panākumus. Šādam cilvēkam ar garīgu vai fizisku darbu izdodas nodrošināt savas eksistences pamatus, viņš ir čakls, godkārīgs un apzinīgi strādā darbu, kas viņam sagādā prieku. Turpretī tas, kurš visu laiku gaida uz laimīgu gadījumu, mēdz būt īgns un allaž atrod ieganstu, lai sūdzētos. Laime, kas viņam – vismaz tā viņš cer – reiz iekritīs klēpī, ir atkarīga no nejaušības. Turpretī veiksminieki paļaujas uz savu raksturu, un raksturs vienmēr nozīmē arī likteni.

/ Dž.Mērfijs „Tavs iekšējais spēks” /

CĒLONIS UN SEKAS IR VIENS UN TAS PATS

Aforisms „Kā cilvēks savā sirdī domā, tāds viņš arī ir” atspoguļo cilvēka dzīves nosacījumus. Cilvēks ir tas, ko viņš augu dienu domā un jūt, un viņa raksturs ir viņa domāšanas kopsumma. Cēloņa un seku likums mūsu slēptajā domu pasaulē valda tikpat nelokāmi kā materiālajā pasaulē.
Lai jūs būtu laimīgs un jūsu liktenis veidotos veiksmīgi, jums jāsaprot, ka esat noteicējs pār savām domām, jūtām un reakciju uz mainīgajām dzīves situācijām. Var pat apgalvot, ka no jums paša atkarīgs, kā veidosies jūsu dzīves priekšnosacījumi, pieredze un notikumi. Ikviens priekšstats, ko jūsu prāts, jūsu apziņa uzskata par patiesu, galu galā dziļi iesakņojas zemapziņā un agrāk vai vēlāk izpaužas rīcībā, līdzko radusies izdevība. Labas domas nes labus augļus, bet sliktas – neapšaubāmi – sliktus augļus.
Cietumā vai nabagmājā cilvēku noved nevis nežēlīgs liktenis, bet gan aplama, destruktīva vai pat noziedzīga domāšana.

/ Dž.Mērfijs „Tavs iekšējais spēks” /

ARĪ JŪS VARAT RAST ATBILDI

Katra problēma jau ietver atrisinājumu. Katrā jautājumā jau slēpjas atbilde. Ja nonākat grūtā situācijā un skaidri neredzat ceļu, ziniet, ka jūsos mītošais visu aptverošais dzīvības spēks, kas visu zina un spēj, zina atbildi un tūlīt arī sniegs to. Tāda pārliecība, balstoties uz radošo dzīvības spēku, jums dos iespēju atrast pareizo risinājumu. Esiet pārliecināts, ka atbilde sekmēs visus pasākumus un ļaus pārvarēt visus šķēršļus.

/ Dž.Mērfijs „Tavs iekšējais spēks” /

SMIEKLI IR LABĀKĀS ZĀLES

Senie grieķi teica, ka smiekli cēlušies no dieviem. Smiekli patiešām ir labas zāles pret daudzām grūtībām. Cilvēks ir vienīgā dzīvā būtne, kas spēj smieties; dzīvnieki nesmejas.
Smiekli visu ļauj skatīt no vajadzīgās distances, tāpēc dara iespējamu skaidru un noteiktu domāšanu.
Pats galvenais: smejieties par savām bailēm. Smejieties, ja citi grib jūs sadusmot, un katrā ziņā smejieties par savām muļķīgajām kļūmēm, smejieties par savu sapīkumu, un neņemiet visu tik nopietni. Jo lielākas ir jūsu problēmas, jo vairāk humora jums vajadzīgs. Ja jūsu sirdī valdīs arī Dieva smiekli, jums nevajadzēs ne sevi nosodīt, ne just pret sevi līdzjūtību. Nesen dzirdēju mazu zēnu sakām mātei: „Es smējos tāpēc, ka negribēju raudāt.” Zēnam uz ielas bija nokritusi zemē piena pudele un dažas olas. Patiesi, nav jēgas raudāt par izlijušu pienu.

/ Dž.Mērfijs „Tavs iekšējais spēks” /